9 Συμβουλές ενοικίασης για ιδιοκτήτες

1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
Μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους

  • Φίλοι, γνωστοί
  • Ενοικιαστήρια, μικρές αγγελίες, ιστοσελίδες ακινήτων
  • επίσημα μεσιτικά γραφεία (Μην υπογράφετε εντολές εξεύρεσης ενοικιαστή σε άγνωστους που δηλώνουν μεσίτες! Προπαντός μην δέχεστε ποτέ να πληρώσετε χρήματα προκαταβολικά!)

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
Η μίσθωση είναι διαρκής σχέση, το πρωτεύον κριτήριο επιλογής μεταξύ πολλών υποψήφιων ενοικιαστών, δεν είναι το ύψος του μισθώματος που μας προσφέρουν αλλά αποκλειστικά η φερεγγυότητα και συνέπεια του ενοικιαστή, η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται σταθερά και έγκαιρα στις οικονομικές υποχρεώσεις του (μισθώματα, κοινόχρηστα και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας). Αυτό δυστυχώς είναι δύσκολο να εκτιμηθεί προκαταβολικά! Γι΄αυτό μιλήστε προσωπικά και διεξοδικά με κάθε ενδιαφερόμενο, ενημερώστε τον, γνωρίστε τον ειδικά αν πρόκειται για εντελώς άγνωστο σ’ εσάς. Μη διστάσετε να του ζητήσετε να σας δώσει ό ίδιος στοιχεία για τη φερεγγυότητά του, ή να συνυπογράψει το μισθωτήριο κάποιος αξιόχρεος εγγυητής (το γραφείο μας προσφέρει πέρα από «στιβαρό» μισθωτήριο και φόρμα αξιολόγησης υποψήφιου ενοικιαστή).

3. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
Μη δέχεστε ποτέ “προκαταβολή” ενοικίου ή εγγύησης χωρίς υπογραφή μισθωτηρίου συμφωνητικού! Μη δίνετε κλειδιά ή δικαίωμα εγκατάστασης σε υποψήφιο ενοικιαστή, πριν υπογράψετε οπωσδήποτε το έγγραφο μισθωτήριο. Αν ο ενοικιαστής είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να αναγραφεί και ο αριθμός της αδείας παραμονής του στη χώρα μας. Μη νοικιάζετε ποτέ ακίνητο με δική σας τηλεφωνική σύνδεση! Ωστόσο αν ήδη μισθωμένο ακίνητό σας έχει τηλεφωνική σύνδεση, μεταβιβάστε την άμεσα, δωρεάν στο μισθωτή σας!

4. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε ολοκληρωμένα συμφωνητικά! (Η EASYHOME τα προσφέρει δωρεάν). Για μισθώσεις με σημαντικό αντικείμενο (επαγγελματικές κλπ.) να απευθύνεστε πάντοτε στο δικηγόρο σας! Προσέξτε ιδιαίτερα και απευθυνθείτε οπωσδήποτε σε δικηγόρο αν σας ζητηθεί να υπογράψετε μισθωτήριο συνταγμένο από το μισθωτή! Να καταθέτετε πάντοτε τα μισθωτήρια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σας.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Κάθε μίσθωση κύριας κατοικίας έχει ελάχιστη διάρκεια τρία (3) χρόνια από την έναρξή της, ανεξάρτητα αν στο μισθωτήριο έχει συμφωνηθεί μικρότερο διάστημα. Μετά τη λήξη της τριετίας η μίσθωση συνεχίζεται συνήθως με σιωπηρή συμφωνία ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, ως αορίστου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο ενοικιαστής μπορεί να αποχωρήσει όποτε θέλει, όσο και ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί όποτε θέλει να ζητήσει το σπίτι του.

6. ΜΙΣΘΩΜΑ (ΕΝΟΙΚΙΟ)
Το αρχικό μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε όλες τις μισθώσεις, όπως και η μετέπειτα αναπροσαρμογή του. Να αναγράφετε στο μισθωτήριο πάντοτε ολόκληρο το ποσό του ενοικίου και να προσδιορίζετε επακριβώς την ετήσια προσαύξησή του. Στις επαγγελματικές μισθώσεις επιβάλλεται και τέλος χαρτοσήμου 3,6%. Να μην αποδέχεστε ποτέ τυχόν πρόταση του ενοικιαστή σας για αναγραφή στο μισθωτήριο ποσού μικρότερου μισθώματος. Να μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο “καλός μισθωτής” είναι πάντοτε προτιμότερος από το “καλό μίσθωμα”. Γι’ αυτό μην επιδιώκετε ποτέ παράλογα μισθώματα, γιατί τελικά θα βγείτε χαμένοι!

7. ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Να προσδιορίζετε πάντοτε ειδικά το σκοπό της χρήσης (ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, κατάστημα, γραφείο, εργαστήριο, αποθήκη, χώρος στάθμευσης κλπ.) και το επαγγελματικό αντικείμενο (εμπορία ενδυμάτων, αυτοκινήτων κλπ.). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια, κομμωτήριο, γυμναστήριο, εκπαιδευτήριο κλπ.), οπότε χρειάζεται προέγκριση και άδεια της αρμόδιας αρχής, η οποία εκδίδεται μόνο αν το μίσθιο πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις εμβαδού, πολεοδομικής νομιμότητας κλπ.

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ
Στοιχειώδης πράξη προνοίας για κάθε ιδιοκτήτη – εκμισθωτή είναι να ασφαλίζει από την πρώτη μέρα της μίσθωσης κάθε ακίνητο που νοικιάζει σε τρίτους, κατοικία ή επαγγελματική στέγη. Μην εκμισθώνετε ποτέ ανασφάλιστο ακίνητο. ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑΙ, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΙ!

9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ
Να μην ξεχνάτε ποτέ ότι η μίσθωση ακινήτου, ιδιαίτερα της κατοικίας, είναι και αυτή μία διαρκής ανθρώπινη σχέση, γι’ αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζετε τον αντισυμβαλλόμενό σας πρώτα ως άνθρωπο! Γενικά μην προσφεύγετε ποτέ στα δικαστήρια αν πρώτα δεν εξαντλήσετε κάθε περιθώριο συνεννόησης με τον ενοικιαστή σας!

Για πιο ειδικές συμβουλές για το δικό σας ξεχωριστό ακίνητο, καλέστε μας:
Τηλ. 27210 22122 και 698 190 9005
Site: www.easyhome.com.gr
E-mail: hello@easyhome.com.gr